RJEŠENJE o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme Općinskog suda u Splitu 7 Su- 74/2021 - sudski savjetnik