RJEŠENJE O PRIJMU u državnu službu na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Splitu zbog povećanog opsega posla u trajanju od 6 mjeseci 7 Su-2089/2020