RJEŠENJE o prijmu vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme - zapisničar u tijelima sudbene vlasti - vježbenik - 1 izvršitelj/ica Općinskog suda u Splitu 7 Su-24-24