Odluka i Oglas o otvaranju zemljišne knjige za katastarsku općinu Kurilovec Novi-Zona 1

Poslovni broj: 13 Su-524/2019

Općinski sud u Velikoj Gorici u zemljišnoknjižnom predmetu obnove zemljišne knjige za k.o. Kurilovec Novi-Zona I, pokrenutom na temelju odluke Ministarstva pravosuđa, Klasa: 932-01/16-01/292, URBROJ: 514-04-03-02-16- 03 od 15. lipnja 2016. godine, Javno objavljuje daje obnovljena zemljišna knjiga za k.o. Kurilovec Novi - Zona I otvorena dana 10. listopada 2023. godine na temelju odluke predsjednice Općinskog suda u Velikoj Gorici broj 13 Su- 524/2019 od 10. listopada 2023. godine.