Ovjera isprava za inozemstvo

          Ovjera isprava za inozemstvo vrši se u Uredu predsjednice suda, soba br. 16/II, svaki radni dan od 08:00 - 15:00 sati.
          Isprave izdane na teritorijalnoj nadležnosti Općinskog suda u Virovitici i Stalne službe u Slatini: školske svjedodžbe, izvadak iz matrice rođenih, vjenčanih, umrlih, punomoći, te razne izjave i drugi dokumenti da bi bili valjani na području drugih država moraju biti propisano ovjereni.
          Na ispravama koje nisu izdane od državnih institucija, nego su privatnog karaktera poput punomoći i različitih izjava, stranke trebaju izvršiti ovjeru potpisnika kod javnog bilježnika prije dolaska u sud.

Kontakt:
tel. 033/840-902
e-mail: Ljiljana.Drvenkar@osvr.pravosudje.hr