Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - administrativni referent - sudski zapisničar