Rezultati rada Općinskog suda u Vukovaru u četvrtom tromjesečju 2022. godine

Sud

Neriješeno na početku

Primljeno

Riješeno

Neriješeno na kraju

CR

Općinski sud u Vukovaru

4905

1836

1760

4981

95,86