Rezultati rada Općinskog suda u Vukovaru u drugom tromjesečju 2022. godine

Sud

Neriješeno na početku

Primljeno

Riješeno

Neriješeno na kraju

CR

Općinski sud u Vukovaru

5103

1543

1835

4811

118,92