Rezultati rada Općinskog suda u Vukovaru u trećem tromjesečju 2022. godine

Sud

Neriješeno na početku

Primljeno

Riješeno

Neriješeno na kraju

CR

Općinski sud u Vukovaru

4811

1571

1477

4905

94,02