Rezultati rada Općinskog suda u Vukovaru za I tromjesečje 2023. godine