Odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za k.o. Novalja-Nova (Zona IV) i Javni oglas