Profil naručitelja

Općinski sud u Zlataru
Trg slobode 14 a
49250 Zlatar
Matični broj naručitelja: 3100952
Matični broj naručitelja: 3100952
OIB naručitelja: 26566866925
e-mail: ured.predsjednika@oszl.pravosudje.hr
Obavijest

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Zlataru kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.