OBAVIJEST - Rješenje o prijmu u državnu službu - administrativni referent - sudski zapisničar