Ročišnik

<< < 19.05.2022. > >>
08:00
08:05
08:10
08:15

predsjednica optužnog vijeća Snježana Fotivec

soba broj 201, sudnica 1/II. kat- odluka o istražnom zatvoru

08:20
08:25
08:30

19.05.2022. u 8,30 sati

broj predmeta P Ob-116/2021

Nataša Večković Jurman

sudnica broj 18, Krapina

Pp-6/2022

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 1- Stalna služba u Donjoj Stubici, Matenačka 3/I

08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00

sutkinja Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat

Pp-181/2022

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 1- Stalna služba u Donjoj Stubici, Matenačka 3/I

09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30

sutkinja Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat

Pp-195/2022

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 1- Stalna služba u Donjoj Stubici, Matenačka 3/I

09:35
09:40
09:45

Pp-196/2022

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 1- Stalna služba u Donjoj Stubici, Matenačka 3/I

09:50
09:55
10:00

Pp-202/2022

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 1- Stalna služba u Donjoj Stubici, Matenačka 3/I

Broj predmeta: Pp-985/2021

Sutkinja Marija Bračun

Sudnica broj 13 - SS  u Zaboku, Prekršajni odjel, M. Gupca 22

10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30

Pp-366/2022

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 1- Stalna služba u Donjoj Stubici, Matenačka 3/I

10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00

predsjednica vijeća Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat

12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30

19.05.2022. očevid u 12,30 sati

broj predmeta P-500/2021

Nataša Večković Jurman

sudnica br.18, SS u Krapini

12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15

predsjednica optužnog vijeća Snježana Fotivec

soba broj 201, sudnica 1/II. kat - odluka o istražnom zatvoru

13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30

P-22/2021, 19.5.2022. u 14,30 sati, ročište za objavu, soba broj 16, sutkinja Romana Mališ, SS u Krapini 

14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00