Ročišnik

<< < 28.09.2021. > >>
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
Općinski sud u Zlataru
P Ob-68/2020
Sudnica 4
Sudac Neven Kucelj

Stalna služba u Donjoj Stubici, Psp-23/2020 u 08,30 sati, soba 6, sutkinja Vesna Posavec 

P-19/2021, 28.9.2021. u 8,30 sati, soba broj 16, sutkinja Romana Mališ, SS u Krapini

Pp-1730/2021

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 9- Stalna služba u Klanjcu, Trg mira 1

O-1336/2021

Viši sudski savjetnik Tanja Babić, Stalna služba u Zaboku, soba 21- prizemlje

08:35
08:40

Povrv-277/2021

Viši sudski savjetnik Tanja Babić, Stalna služba u Zaboku, soba 21- prizemlje

08:45
08:50
08:55
09:00

sutkinja Snježana Fotivec

soba broj 201, sudnica 1/II. kat

Općinski sud u Zlataru
Psp-20/2020
Sudnica 4
Sudac Neven Kucelj

Pp-1793/2021

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 9 - Stalna služba u Klanjcu, Trg mira 1

09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
Općinski sud u Zlataru
P-233/2021
Sudnica 4
Sudac Neven Kucelj

Pp-1673/2021

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 9- Stalna služba u Klanjcu, Trg mira 1

09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00

K-141/2021., Općinski sud u Zlataru, sudac Branimir Papić, sudnica 1, soba 101

Pp-1732/2021

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 9- Stalna služba u Klanjcu, Trg mira 1

sutkinja Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat

Općinski sud u Zlataru
P-237/2020
Sudnica 4
Sudac Neven Kucelj
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30

datum i vrijeme održavanja ročišta: 28.9.2021.

Poslovni broj predmeta: P Ob-95/2021

Sutkinja Jasmina Božić

Soba br. 26, Stalna služba u Krapini

Pp-1807/2021

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 9- Stalna služba u Klanjcu, Trg mira 1

Pr-1512/2021, 28.9.2021. u 10,30 sati, soba broj 16, sutkinja Romana Mališ, SS u Krapini

10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00

Pn-87/2020

Pripremno ročište

Sudac Nada Mohač, Stalna služba u Zaboku, soba 10

12:05
12:10
12:15

Stalna služba u Donjoj Stubici, Povrv-189/2020 u 12,15 sati, soba 6, sutkinja Vesna Posavec 

12:20
12:25
12:30

Povrv-161/2021

Pripremno ročište

Sudac Nada Mohač, Stalna služba u Zaboku, soba 10

12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00

Povrv-164/2021

Pripremno ročište

Sudac Nada Mohač, Stalna služba u Zaboku soba 10

Stalna služba u Donjoj Stubici, R2-171/2021 u 13,00 sati, soba 6, sutkinja Vesna Posavec 

13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30

R1-19/2021

Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini

sutkinja Barbara Čuček, soba broj 3

13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30

Povrv-827/2018, 28.9.2021. u 14,30 sati, ročište za objavu, soba broj 16, sutkinja Romana Mališ, SS u Krapini

14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00