Ročišnik

<< < 29.10.2021. > >>
08:00

predsjednica vijeća Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat 

08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30

Ps-8/2021, 29.10.2021. u 8,30 sati, soba broj 16, sutkinja Romana Mališ, SS u Krapini

predsjednica vijeća Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat

08:35
08:40

K-190/2021

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30

Pn-54/2021, 29.10.2021. u 9,30 sati, soba broj 16, sutkinja Romana Mališ, SS u Krapini

09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00

predsjednica optužnog vijeća Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat

Pr-1521/2021

29.10.2021. u 10,00 sati

Stalna služba u Krapini, soba broj 11

Sutkinja Sanja Leskovar-Hostić

P-205/2019

ročište za objavu odluke 29.10.2021. u 10,00 sati

soba broj 19, Stalna služba u Zaboku

sutkinja Karolina Balen

10:05
10:10
10:15

R2-214/2021, 29.10.2021. u 10,15 sati, soba broj 16, sutkinja Romana Mališ, SS u Krapini

10:20
10:25
10:30

Pr-1522/2021

29.10.2021. u 10,30 sati

Stalna služba u Krapini, soba broj 11

Sutkinja Sanja Leskovar-Hostić

10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00

Pr-1520/2021

29.10.2021. u 11,00 sati

Stalna služba u Krapini, soba broj 11

Sutkinja Sanja Leskovar-Hostić

11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
Općinski sud u Zlataru
P-237/2020
Sudnica 4
Sudac Neven Kucelj
- ročište za objavu odluke

sutkinja Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat

sutkinja Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat - objava presude

12:05
12:10
12:15

Ovr-430/2020

29.10.2021. u 12,15 sati

Stalna služba u Krapini, soba broj 11

Sutkinja Sanja Leskovar-Hostić

12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00