Mirenje

MIRENJE na TS Pazin

 

Tel: 052 619 900 svakim radnim danom od 12:30 – 14:30

Fax: 052 619 910

 

Ako i vi želite riješiti svoj spor na ovaj za vas najpogodniji način – MIRENJEM  - možete nam se za sve potrebne obavijesti obratiti:

Tel: 052 619 900svakim radnim danom od 12:30 – 14:30 -  Fax: 052 619 910

e-mail povjerenika za mirenje: mirenje@tspa.pravosudje.hr

LISTA IZMIRITELJA TRGOVAČKOG SUDA U PAZINU

1.

Sonja Marinac Rumora

povjerenik za mirenje sutkinja

2.

Tamara Lakoseljac Benčić

sutkinja

3.

Damir Rabar

sudac

4.

Ivan Dujić

sudac

5.

Adrijana Labinjan Skok

sutkinja

6.

Tijana Licul

sutkinja

7.

Andrea Jelenić Pitoski

sutkinja