Odluka

Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130120, 21122), i sukladno Odluci o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Klasa: 810-06/2001/7, Urbroj: 511-01-300-22-507 od 7. travnja 2022., zamjenik predsjednice Trgovačkog suda u Splitu Velimir Vuković, 8. travnja 2022. donosi

ODLUKU


I. Preporučuje se strankama koje dolaze u Trgovački sud u Splitu nošenje medicinskih maski ili maski za lice na ispravan način.

II. Stavlja se izvan snage Odluka ovog suda broj: 51 Su-100120 od 29. svibnja 2020., te Odluka o izmjeni Odluke broj: 51 Su-100120 od 29. svibnja 2020. od 16. srpnja 2020.

III. Ova Odluka stupa na snagu 9, travnja 2022.