Statističko izvješće za prva tri tromjesečja 2024.