Nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu

Na temelju Zakona o područjima i sjedištima sudova "Narodne novine" broj 67/18 Trgovački sud u Zagrebu nadležan je za područje Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije te Grada Zagreba.

Trgovački sud u Zagrebu nadležan je i za područje Trgovačkog suda u Bjelovaru i Trgovačkog suda u Varaždinu za rješavanje sporova koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutarnjim vodama i na sporove na koje se primjenjuje plovidbeno pravo; zrakoplove i na sporove na koje se primjenjuje zračno plovidbeno pravo; zaštitu i uporabu industrijskog vlasništva, autorskog prava i srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, na zaštitu i uporabu izuma i tehničkih unapređenja te tvrtke, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Sukladno čl. 21. Zakona o sudovima (NN 67/18) Trgovački sudovi:

  1. odlučuju u parničnim i izvanparničnim stvarima kada je to propisano posebnim zakonom,
  2. postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre,
  3. odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva,
  4. odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode predstečajne i stečajne postupke,
  5. odlučuju o upisima u upisnik brodova i jahti u onim stvarima koje su Pomorskim zakonikom stavljene u nadležnost trgovačkog suda, ograničenju odgovornosti brodara, prigovorima protiv konačne diobene osnove za likvidaciju zajedničke havarije, ako zakonom za pojedinu vrstu predmeta nije drukčije određeno,
  6. provode postupak priznanja inozemnih sudskih odluka, kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima,
  7. provode osiguranje dokaza za postupke za koje su inače nadležni,
  8. određuju mjere osiguranja u postupcima i povodom postupaka u kojima su inače nadležni,
  9. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima,
  10. obavljaju i druge poslove određene zakonom.