Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete
podnijeti sudu:

  • pisanim putem na adresu: 

Trgovački sud u Zagrebu

Trg Johna Fitzgeralda Kennedya 11

10 000 Zagreb

 

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.