RADNO VRIJEME VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE OD 01. 07. 2023. DO 31. 08. 2023.

Na temelju članka 31. Zakona o sudovima ("Narodne novine” 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19., 130/20., 21/22. i 60/22.) i članka 5. stavak 2. i članka 39. stavka 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine” 37/14., 49/14., 08/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17., 57/17., 101/18., 119/18., 81/19., 128/19., 39/20., 47/20., 138/20., 147/20., 70/21., 99/21., 145/21. i 23/22.), predsjednik Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, Željko Horvatović, donosi

ODLUKU

I   Radno vrijeme u Visokom kaznenom sudu Republike Hrvatske od 1. srpnja 2023. do 31. kolovoza 2023. počinjati će u 7:00 sati, a završavati u 15:00 sati.

II  Ova Odluka stupa na snagu dana 1. srpnja 2023.

Obrazloženje

1. Odredba članka 39. stavka 2. Sudskog poslovnika propisuje da ovisno o mjesnim uvjetima, predsjednik suda može početak radnog vremena odrediti između 7:00 i 9:00 sati.

2. S obzirom na klimatske uvjete kao i potrebe prilagođavanja ljetnim redovima vožnje prigradskih autobusnih i željezničkih prijevoznika, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Predsjednik suda:

Željko Horvatović