Visoki kazneni sud je djelomično potvrdio, a djelomično postrožio u odluci o kazni presudu Županijskog suda u Bjelovaru

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske donio je presudu kojom je djelomično prihvatio žalbu državnog odvjetnika i preinačio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Bjelovaru u odluci o kazni. U preostalom dijelu odbio je žalbe stranaka i potvrdio prvostupanjsku presudu. Time je optuženik (rođen 1968.) pravomoćno proglašen krivim za jedno kazneno djelo ubojstva i dva kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, a oslobođen optužbe za jedno kazneno djelo ubojstva u pokušaju. Prvostupanjskom je presudom ujedno opozvana uvjetna osuda iz 2019. kojom je optuženik proglašen krivim zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju i osuđen na kaznu zatvora 7 (sedam) mjeseci uz rok provjeravanja 2 (dvije) godine. Prvostupanjsku je jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora 25 (dvadest pet) godina Visoki kazneni sud preinačio i optuženika osudio na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora 26 (dvadeset šest) godina. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem se optuženik i dalje nalazi.

Uz kaznu je optuženiku izrečena sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu koja će se provoditi u okviru zatvorskog sustava i može trajati najdulje tri godine.

Optuženik je osuđen zbog događaja koji su uslijedili nakon verbalnog sukoba s muškarcem kojem je pomagao na njegovoj farmi. Otišao je kući i ubrzo se vratio na imanje s poluatomatskom puškom. Tamo su se nalazili vlasnik imanja i još jedan muškarac. Ispalio je hitac u zrak, a zatim prišao žrtvi-vlasniku imanja i u njega ispalio hitac u prsni koš. Žrtva je odmah preminula, a drugi muškarac se sakrio i potom pobjegao. Po zaprimljenoj prijavi o pucnjavi ubrzo su na mjesto događaja došla dva policijska službenika. Optuženik je odbio baciti oružje i predati im se. Ispalio je dva hica u pravcu policijskih službenika s namjerom da ih ubije, ali stjecajem okolnosti nije ih pogodio. Potom je prišao policijskom vozilu ciljajući prema policijskim službenicima. Međutim, policijski službenici su ga uspjeli svladati, oboriti na tlo i oduzeti mu pušku.

Visoki kazneni sud je potvrdio prvostupanjsku oslobađajuću odluku. Odluka se odnosi na optužbu da je optuženik pokušao ubiti i drugog muškarca koji se nalazio na imanju zajedno s vlasnikom imanja. Prema optužnici optuženik je došao na imanje s napunjenom puškom kako bi ubio obojicu. Visoki kazneni sud smatra da je prvostupanjski sud pravilno zaključio da nije dokazano da su se radnjama optuženika ostvarila bitna obilježja kaznenog djela za koje se tereti u odnosu na tog drugog muškarca. Nema dovoljno dokaza da je prilikom ispaljivanja hica u zrak optuženik postupao u namjeri da liši života ovog drugog muškarca, tim više jer se nalazio u njegovoj neposrednoj blizini. Premda je nakon ubojstva vlasnika imanja optuženik pogledom tražio drugog muškarca (koji se sakrio), to nije dovoljno za zaključak o pokušaju počinjenja kaznenog djela ubojstva u pokušaju. Pri tome optuženik nije poduzeo niti jednu fizičku radnju kojom bi realizirao eventualnu namjeru da i tog muškarca liši života.

Odlukom Visokog kaznenog suda pravomoćna je osuda za ubojstvo i dva teška ubojstva u pokušaju, a prvostupanjska presuda je preinačena u odluci o kazni. Visoki kazneni sud smatra da je pravilno prvostupanjski sud utvrdio kazne za kaznena djela u odnosu na dva policijska službenika (kazna kazna zatvora po 10 godina), ali da je prvostupanjski sud tvrdio kaznu za kazneno djelo ubojstva u prekratkom trajanju, kao i prekratko odmjerio jedinstvenu kaznu, pa je preinačio u odluci o kazni presudu i optuženiku povećao kaznu. U prvostupanjskoj presudi otegotne okolnosti nisu dovoljno cijenjene pa je neovisno o olakotnim okolnostima optuženiku trebalo izreći strožu kaznu. Olakotnim je cijenjena smanjena ubrojivost. Otegotnim je cijenjena upornost i znatna bezobzirnost prilikom izvršenja kaznenog djela ubojstva (pucanj iz neposredne blizine) te neznatnost povoda koji je doveo do tog djela (žrtva je optuženiku opsovala majku). Uzeto je obzir da je žrtva pomagala optuženiku i s njim imala dobar odnos. Kaznena djela teška ubojstva u pokušaju počinjena su uz iskazanu upornost i bez motiva. Sva djela su počinjena u alkoholiziranom stanju. Djela su počinjena za vrijeme trajanja roka provjeravanja pa je opoziv uvjetne osude po zakonu obvezan.

Ovako odmjerenom strožom jedinstvenom kaznom dugotrajnog zatvora, koja obuhvaća i kaznu iz opozvane uvjetne osude, izražava se jasna društvena osuda zbog počinjenih kaznenih djela te utječe na počinitelja da ubuduće ne čini kaznena djela. Kazna će utjecati i na sve ostale da ne čine kaznena djela i na svijest građana o pogibeljnosti kaznenih djela i pravednosti kažnjavanja njihovih počinitelja.

Protiv drugostupanjske presude Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, dopuštena je žalba trećestupanjskom vijeću Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Detaljnije na poveznici: