Visoki kazneni sud potvrdio prvostupanjsko rješenje o uvjetnom otpustu i odbio prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske donio je rješenje kojim je odbio žalbu zatvorenika i potvrdio prvostupanjsko rješenje Županijskog suda u Varaždinu kojim je odbijen prijedlog za uvjetni otpust zatvoreniku koji izdržava kaznu zatvora u trajanju od 6 godina zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske ocjenjuje, razmatrajući žalbene navode te vodeći računa o svim okolnostima iz članka 59. stavka 2. KZ/11., a osobito imajući u vidu preostali, neizdržani dio kazne zatvora koji je velik u odnosu na ukupnu kaznu od šest godina te cijeneći odnos zatvorenika prema počinjenom kaznenom djelu (i dalje ga negira), kao i negativno mišljenje kaznene ustanove, kako sve prethodno utvrđene okolnosti upućuju na to da još nije postignuta svrha kažnjavanja, zbog čega nisu ispunjeni ni uvjeti za otpust zatvorenika s izdržavanja kazne zatvora, a što je pravilno zaključio i prvostupanjski sud.

Detaljnije na poveznici: