Visoki kazneni sud Republike Hrvatske odbio prijedlog optuženika za prenošenje mjesne nadležnosti u predmetu ratnog zločina

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske donio je rješenje kojim je odbio prijedlog jednog optuženika za prenošenje mjesne nadležnosti  u kaznenom postupku koji se vodi protiv njega i ostalih optuženika pred Županijskim sudom u Zagrebu.

Riječ je o kaznenom postupku protiv šest optuženika kojima se stavlja na teret počinjenje kaznenih djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva počinjenih 1991. u Osijeku.

Visoki kazneni sud smatra da se nisu izmijenile okolnosti na kojima su utemeljene postojeće odluke predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojom je prvotno i određena nadležnost Županijskog suda u Zagrebu u ovom predmetu. Sudovi u svom radu moraju biti potpuno objektivni. Osim što moraju suditi na temelju zakona i svog stručnog znanja, moraju i kod opće javnosti stvarati uvjerenje o takvoj objektivnosti. Pritom veliku ulogu imaju okolnosti u kojima se postupak vodi i to kako u odnosu na sud tako i u odnosu na sudionike, prije svega svjedoke. Protekom vremena te okolnosti ne gube na značaju, posebice kad je riječ o najtežim kaznenim djelima koja ne zastarijevaju. Protek vremena ne umanjuje značaj inkriminiranih djela. Naprotiv, činjenica da postupak za teška kaznena djela još uvijek nije pravomoćno okončan produljuje neizvjesnost o ishodu postupka te oživljava proživljene situacije.

Nisu ostvareni ni razlozi za prenošenje mjesne nadležnosti zbog ekonomičnijeg postupanju pred drugim stvarno nadležnim sudom. Navodi predlagatelja o lakšem i ekonomičnijem provođenju postupka pred Županijskim sudom u Osijeku nisu od primarnog značaja i ne pretežu nad zahtjevom za pravilnošću i integritetom postupka. Ni te okolnosti ne dovode u pitanje postojeće odluke predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Republika Hrvatska ima obvezu u skladu s odredbama Zakona o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava procesuirati ratne zločine te za provođenje kaznenih postupaka za ta djela osigurati primjerene uvjete. To je i učinjeno određivanjem Županijskog suda u Zagrebu u konkretnom predmetu nadležnim za kaznena djela počinjena na području Osijeku i takve uvjete mora osigurati i u ponovljenom suđenju.

Detaljnije na poveznici ispod: