Visoki kazneni sud Republike Hrvatske preinačio kaznu optuženom za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta

Visoki je kazneni sud Republike Hrvatske donio presudu kojom je prihvatio žalbu optuženika i preinačio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Dubrovniku u odluci o kazni. Optuženik je proglašen krivim za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Prvostupanjsku je kaznu zatvora 14 (četrnaest) godina Visoki kazneni sud preinačio i optuženika osudio na kaznu zatvora 11 (jedanaest) godina. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem se optuženik i dalje nalazi.

Optuženik je osuđen jer je izvršio sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju s djevojčicom u dobi 7 godina. Kao očuh živio je u istom kućanstvu sa djevojčicom. O njoj je trebao i brinuti jer majka privremeno nije živjela s njima. Više od godine dana učestalo je s djetetom počinio spolne radnje. 

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske smatra da je prvostupanjski sud pravilno cijenio optuženiku kao olakotne okolnosti dosadašnju neosuđivanost, priznanje većinu optužbe, izraženo žaljenje i kajanje. Pravilno je otegotnim cijenjena optuženikova upornost i odlučnost u protupravnom postupanju. Međutim, okolnosti da je djetetu nanosio fizičku i psihičku bol (i time narušio tjelesni i emocionalni razvoj djeteta) te da je dijete- njegova pastorka s njim živjela u zajedničkom kućanstvu su okolnosti koje predstavljaju obilježje težeg oblika kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina. Te okolnosti ne smiju se dvostruko vrednovati, kroz kaznu i kroz ocjenu otegotnih okolnosti. Upravo te okolnosti određuju da je riječ o težem obliku kaznenog djela za koje je i propisana teža sankcija i za koje je i osuđen. Za osnovni oblik takvog kaznenog djela propisana je kazna zatvora od tri do petnaest godina, a za teži, za koji je optuženik i osuđen, propisana je kazna najmanje pet godina zatvora (do najviše dvadeset godina). Visoki kazneni sud je zaključio da je prevelik značaj dan pravilno utvrđenim otegotnim okolnostima pa je prvostupanjska presuda preinačena u odluci o kazni. Pri tome uvažilo se neprihvatljivo dvostruko vrednovanje okolnosti koje čine obilježja težeg kaznenog djela. 

Visoki kazneni sud smatra da će se upravo ovom preinačenom kaznom ostvariti svrha kažnjavanja. Ovakva kazna istovremeno će odgojno i preventivno utjecati i na ostale građane da ne čine kaznena djela, da znaju da je činjenje kaznenih djela za svako društvo nepoželjno i pogibeljno, a kažnjavanje svakog počinitelja nužno i pravedno. Izrečena kazna sadrži dostatnu moralnu i društvenu osudu za zlo koje je optuženik počinjenjem djela prouzročio, prvenstveno žrtvi, ali i društvu u cjelini, a na taj način će se u potpunosti ostvariti svrha specijalne i generalne prevencije.

 

glasnogovornik
Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske
sudac mr. sc. Marijan Bitanga

Detaljnije na poveznici: