Visoki kazneni sud ukinuo osudu za dvoje optuženika zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske je prihvatio žalbe dvoje optuženika i ukinuo presudu Županijskog suda u Karlovcu u cijelosti. Prvostupanjskom je presudom dvoje optuženika proglašeno krivima zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Optužnica je teretila četvero optuženika za događaj 1999. Postupak je na prvostupanjskom sudu razdvojen u odnosu na dvoje optuženika. Prema optužnici (u dijelu za koji se razdvojio postupak i na koji se odnosila prvostupanjska presuda) optuženik i optuženica (oboje članovi uprave banke) su u dogovoru s trećim članom uprave banke donijeli odluku na sjednici uprave banke o otpisu dijela duga jednom trgovačkom društvu. Riječ je o trgovačkom društvu koje je prije toga s bankom sklopilo pet ugovora o kreditu i kredite nije uredno vraćalo. Za otpis duga nije postojao nikakav valjani osnov i time je trgovačko društvo oslobođeno vraćanja duga. Prema optužnici društvo je steklo imovinsku korist u visini otpisanog duga, odnosno 13.436.209,02 kuna.

Visoki kazneni sud je utvrdio da je prvostupanjski sud počinio bitnu povredu odredaba kaznenog postupka jer je u presudi samo djelomično razmatrano pitanje pravnog kontinuiteta. Zbog izmjene Kaznenog zakona nužno je obrazložiti o kojem bi kaznenom djelu bila riječ i koji zakon je blaži. Osim toga, razlozi koje je iznio prvostupanjski sud o pravnom kontinuitetu su proturječni. Prvostupanjski sud je ujedno i prekoračio optužbu jer je optuženike osudio i za nastanak štete banci, što im nije bilo stavljeno na teret optužnicom. Budući da u obrazloženju nedostaju razlozi o odlučnim činjenicama, a pored toga je i optužba prekoračena, to se prvostupanjsku presudu ne može ispitati pa je prema zakonu morala biti ukinuta.

U ponovljenom će postupku prvostupanjski sud otkloniti bitnu povredu odredba kaznenog postupka i pogreške na koje je upozoren. Potom će donijeti novu, na zakonu zasnovanu odluku, koju će valjano obrazložiti.

Detaljnije na poveznici: