Odjel za prekršaje iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti

Predsjednica: Snježana Oset
Zamjenica: Kristina Gašparac Orlić

Suci:

 • Snježana Oset
 • Goranka Ratković
 • Gordana Korotaj
 • Kristina Gašparac Orlić
 • Anđa Ćorluka
 • Mirjana Margetić
 • Ivanka Mašić

Suci privremeno premješteni na rad u VPSRH

 •  Robert Završki

Viši sudski savjetnici - specijalisti:

 • Martina Bastić

Viši sudski savjetnici:

 • Emina Bašić
 • Stanislav Walaszek
 • Koraljka Polak Medaković