Dostatno precizirano vrijeme počinjenja prekršaja u izreci presude

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je potvrdio prvostupanjsku presudu kojom su okr. pravna osoba i okr. odgovorna osoba u pravnoj osobi proglašeni krivim zbog nepravovremenog obavještavanja Ministarstva financija o činjenicama propisanim u čl. 45. st. 4. Zakona o reviziji. Odbijen je kao neosnovan žalbeni navod okrivljenika kojim se ističe nedovoljno preciziranje vremena počinjenja prekršaja, koje nije bitno obilježje prekršaja.


https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/decisionPdf?id=090216ba80e327c3