Nije svaka izgovorena riječ koja je uznemirila oštećenika (žrtvu) psihičko nasilje

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je ukinuo prvostupanjsku presudu kojom je okrivljenica proglašena krivom zbog počinjenja psihičkog nasilja prema suprugu, budući da je potrebno s većim stupnjem izvjesnosti te pažljivijom ocjenom dokaza utvrditi jesu li riječi koje je izgovorila doista mogle izazvati takvu uznemirenosti oštećenika (žrtve) da bi takvim postupanjem ostvarila biće prekršaja psihičkog nasilja u obitelji. Po stavu ovog suda, ne može se svaka uvredljiva riječ, a imajući u vidu kontekst određenog događaja, smatrati psihičkim nasiljem u smislu čl. 10. podst. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. 

https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/decisionPdf?id=090216ba80e1c017