Potvrđena osuđujuća presuda slovenskom ribaru radi neovlaštenog ribolova u teritorijalnom moru Republike Hrvatske

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je odbio žalbu okrivljenika protiv prvostupanjske presude Općinskog suda u Pazinu te potvrdio pobijanu presudu kojom je okrivljenik proglašen krivim zbog prekršaja obavljanja ribolova bez propisane povlastice u teritorijalnom moru Republike Hrvatske. Pritom je zauzet stav da je za predmetni prekršaj odgovoran isključivo okrivljenik – fizička osoba (obrtnik) kao vlasnik obrta koji obavlja gospodarsku djelatnost ribolova brodom registriranim na obrt tog okrivljenika, neovisno o tome je li isti u trenutku ribolova bio na brodu ili ne.

Nadalje, budući da je opće poznata činjenica da je Republika Hrvatska izašla iz arbitražnog sporazuma s Republikom Slovenijom, zauzet je stav sukladno Deklaraciji o stanju međudržavnih odnosa Republike Hrvatske i Republike Slovenije da granična crta na moru u Piranskom zaljevu bude utvrđena po kriteriju ekvidistance (jednake udaljenosti od obale), sredinom zaljeva, a dok se ta crta na moru ne utvrdi, da su obalne države dužne uzdržavati se bilo kakvih oblika vršenja vlasti preko središnje crte na moru u zaljevu, iz čega jasno proizlazi na koji način je određena granična crta između Republike Hrvatske i Republike Slovenije te su neosnovani žalbeni navodi okrivljenika koji se odnose na nepravilno utvrđivanje granične crte.

Jednako tako, prvostupanjski je sud pravilno zaključio i obrazložio da je okrivljenik kao nositelj ribarskog obrta, dakle kao profesionalni ribar morao i mogao biti svjestan problematike i različitog pravnog stajališta između Republike Hrvatske i Republike Slovenije te mogućnosti da prelaskom preko središnje, odnosno, granične crte može počiniti prekršaj, osobito imajući u vidu da je prilikom neovlaštenog obavljanja gospodarskog ribolova, bio u pratnji slovenskih policijskih plovila, a uz to je više puta upozoravan od strane hrvatske granične policije da se nalazi u teritorijalnom moru Republike Hrvatske, što sve upućuje na njegovu svijest o činjenici da postoji spor oko granične crte te da nije postupao u zabludi.

https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/decisionPdf?id=090216ba80d3ee6f