Potvrđena presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu zbog nasilničkog ponašanja u obitelji na štetu djeteta

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je u povodu žalbe okrivljenika potvrdio prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Novom Zagrebu, kojom je okrivljenik proglašen krivim zbog nasilničkog ponašanja u obitelji na štetu djeteta za koji mu je izrečena novčana kazna kao i zaštitna mjera zabrane približavanja, uznemiravanja i uhođenja mlt. sina na udaljenosti manjoj od 50 metara u trajanju 6 mjeseci te zaštitna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana 6 mjeseci.

Prvostupanjski sud je iskaz mlt. svjedoka-žrtve prihvatio kao iskren, zreo i siguran te žalbeni navodi kojima okrivljenik pokušava obezvrijediti taj iskaz ne dovode u sumnju pravilan zaključak prvostupanjskog suda o vjerodostojnosti navedenog iskaza te odluci o krivnji okrivljenika.

https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/decisionPdf?id=090216ba80e64959