Video snimka sa stadiona je zakonit dokaz

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je okrivljenik proglašen krivim zbog paljenja pirotehničkog sredstva za vrijeme održavanja športskog natjecanja za što mu je izrečena novčana kazna. Osnovni žalbeni navod okrivljenika jest da je presuda utemeljena između ostaloga, i na nezakonitom dokazu – pregledavanju video snimke s kamere postavljene na športskom objektu, bez da je policija prethodno javno objavila namjeru o snimanju.  Međutim, nije povrijeđeno okrivljenikovo pravo na nepovredivost osobnog i obiteljskog života zajamčeno Ustavom, zakonom ili međunarodnim pravom privatnosti u slučaju snimanja javnog prostora s obzirom da se ni na koji način  ne zadire u privatnost osoba koje se tamo nalaze.

Podrazumijeva se da je osoba koja se nalazi na javnoj površini, prihvatila da njeni postupci budu opaženi od strane drugih subjekata pa i mogućnost da ih se tamo snimi. Stoga je dopuštena dokazna ocjena video snimke i njena mogućnost uporabe u dokazne svrhe postoji, neovisno o tome postoji li prethodna javna objava namjere snimanja i neovisno o pristanku snimane osobe.

https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/decisionPdf?id=090216ba80e36fe5