Javna nabava

JAVNA NABAVA

 

Županijski sud u Bjelovaru

Josipa Jelačića 1

43000 Bjelovar

Matični broj: 03308677

OIB:26346076385

e-mail: ured.predsjednika@zsbj.pravosudje.hr

            andrea.sikac@zsbj.pravosudje.hr

 

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Županijski sud u Bjelovaru kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.