Sudski vještaci

Popis stalnih sudskih vještaka
Imenovanje i razrješenje stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih tumača i stalnih sudskih procjenitelja od 1. siječnja 2023. - obavijest

           

Za izradu nove iskaznice sudskog vještaka potrebno je dostaviti:

            - zahtjev za izdavanje službene iskaznice u pisanom obliku (Obrazac - preuzimanje u MS Word formatu)

            - dvije fotografije veličine 28x32 mm

            - uplatnica na iznos od 9,95 € sa naznakom da je svrha uplate izdavanje službene iskaznice kao dokaz da je izvršena uplata

Iznos za uplatu:     9,95 €
PRIMATELJ: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
IBAN PRIMATELJA: HR1210010051863000160
Model:    HR 65
Poziv na broj primatelja: 7005-400-3445-BROJ SPISA(NAJVIŠE 7 ZNAMENAKA)
Opis plaćanja:     TROŠKOVI IZRADE SLUŽBENE ISKAZNICE STALNOG SUDSKOG VJEŠTAKA U AKD

Primjer za unos poziva na broj primatelja:
Oznaka spisa je 4-Su-538/24
U pozivu na broj primatelja:  7005-400-3445-4053824

Uplatnica EUR