Način podnošenja zahtjeva

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

  • Pisanim putem na adresu: Županijski sud u Slavonskom Brodu, Tome Skalice 2, 35000 Slavonski Brod
  • Putem elektroničke pošte: mladen.koporcic@zssb.pravosudje.hr
  • Telefaksom na broj: 035 / 405 110
  • Telefonom na broj: 035 / 405 101