O sudu

Nadležnost suda

Županijski sud u Velikoj Gorici nadležan je za područje Općinskog suda u Novom Zagrebu i  Općinskog suda u Velikoj Gorici.

Općinski sud u Novom Zagrebu nadležan je za područje općina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje Klinča Sela, Krašić, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pušća, Stupnik i Žumberak te gradova: Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja i Zaprešić te gradskih četvrti Grada Zagreba: Brezovica i Novi Zagreb – zapad, Novi Zagreb – istok.

Općinski sud u Velikoj Gorici za područje općina: Kloštar Ivanić, Kravarsko, Križ, Orle i Pokupsko te gradova: Ivanić-Grad i Velika Gorica.

Županijski sud u Velikoj Gorici nadležan je za:

1. rješavanje o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano,

2. rješavanje predmeta u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom,

3. provodi istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom,

4. odlučuje o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika, kad je to određeno zakonom,

5. obavlja poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,

6. obavlja poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima,

7. provodi izvršenje strane kaznene odluke,

8. obavlja i druge poslove određene zakonom.