Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme - prijem i otprema pošte