Obavijest o rezultatima pisanog testiranja po raspisanom javnom natječaju