Obavijest o rezultatima pisanog testiranja po raspisanom oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme