Obavijest o testiranju po raspisanom javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta: administrativni referent sudski - zapisničar – 1 izvršitelj i administrativni referent – upisničar – 2 izvršitelja