Odluka o mjerenju tjelesne temperature kao samozaštitne mjere