Rješenja o prijmu na radno mjesto administrativni referent -upisničar i administrativni referent -sudski zapisničar