Rješenje o prijmu na radno mjesto administrativni referent za primitak i otpremu pošte