Studijska posjeta delegacije Bosne i Hercegovine

Dana 20. veljače 2020. godine Županijski sud u Vukovaru posjetila je 17-člana bosanskohercegovačka delegacija u kojoj su  predstavnici/e institucija u sustavu zaštite od nasilja (pravobraniteljica, predstavnici pravosudnih institucija, pravnih fakulteta i ministarstava) te nekoliko organizacija civilnog društva sa iskustvom direktne zaštite i podrške žrtvama nasilja.
Cilj studijske posjete je učenje iz iskustava i dobrih praksi institucija i organizacija iz Hrvatske koje direktno primjenjuju institut Osoba od povjerenja. 
U okviru studijske posjete 21. veljače 2020. održan je se okrugli stol na temu „Prakse primjene instituta osoba od povjerenja u sustavu zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja“. Ovo je jedna od ključnih zagovaračkih aktivnosti u procesu podrške inicijativi za uvođenje instituta  Osoba od povjerenja  u zakonodavni okvir Bosne i Hercegovine.