Priopćenje Građanskog odjela Županijskog suda u Varaždinu o zauzetom pravnom shvaćanju