Statistika suda za 2021.

STATISTIČKO IZVJEŠĆE ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU ZA 2021. GODINU
vrste predmeta na početku razdoblja primljeno riješeno neriješeno
predmeti sudaca istrage (Kir, Kir-t, Kir-d, Kir-eun, Kir-eu, Kir-ž, Kir-Us, Kir-t-Us, Kir-Rz, Kir-t-Rz) 227 4447 4506 168
optužna vijeća (Kov, Kov-Us, Kov-Rz, Kov-iz, Kovm) 56 170 167 59
kazneni predmeti prvog stupnja (K, K-Us, K-Rz, Km, Kmp, Kzd, Kim) 241 230 221 250
izvanraspravna vijeća - prvi stupanj (Kv, Kv-Us, Kv-Rz, Kv-eun, Kv-eu, Kvm) 145 631 628 148
kazneni predmeti drugog stupnja (Kž, Kž-Us, Kž I, Kžm, Kžmp, Kžzd) 219 1767 1712 274
izvanraspravna vijeća - drugi stupanj (Kv II, Kv-t, Kv II-Us, Kv-t-Us, Kv II-Rz) 236 1965 1858 343
predmeti izvršavanja kazni zatvora (Ik I, Ik I ozmz m, Ik I ozmz mp, Ik I zd, Ikž, Ikr) 910 1998 1652 1256
građanski predmeti prvog stupnja (R1, Gzp II, P) 48 474 468 54
građanski predmeti drugog stupnja (Gž, Gžn, Gž R, Gž Ovr, Gž Zk, Gž Ob, Gž Ovr Ob) 4216 11660 10892 4984
UKUPNO 6298 23342 22104 7536