Kontakti

CENTRALA:             01/4801-111         

                    

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje za sudove i tijela državne uprave:

          

    e-mail: zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

    e-mail: ured.predsjednika@zszg.pravosudje.hr

 

 

 

Glasnogovornik suda: Krešimir Devčić, sudac

telefon: 01/4801-032

fax: 01/2369-100

e-mail: glasnogovornik@zszg.pravosudje.hr 

 

Zamjenica glasnogovornika suda: Irena Kvaternik, sutkinja

telefon: 01/3477-242

e-mail: irena.kvaternik@zszg.pravosudje.hr

 

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

telefon: 01/4801-128

fax: 01/4801-179

 

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima

telefon: 01/3477-333

 

Služba financijsko-računovodstvenih poslova         

telefon: 01/4801-134

fax: 01/4801-181

 

Odjel izvršavanja kazni zatvora        

telefon: 01/4801-126

fax: 01/4801-180

 

Odjel sudaca istrage  

telefon: 01/4801-166

fax: 01/4801-013

 

Kazneni odjel I. stupnja i Odjel za mladež  

telefon: 01/4801-017

fax: 01/4801-070

 

Odjel za USKOK i Odjel za ratni zločin      

telefon: 01/4801-085

fax: 01/4920-261

 

Kazneni odjel II. stupnja      

telefon: 01/4801-167

fax: 01/4801-173

 

Tajnica predsjednika Građanskog odjela:

telefon: 01/4801-169

fax: 01/4801-138 

 

Građanski odjel         

telefon: 01/4801-056

fax: 01/4801-015