Statistika suda za 2022.

STATISTIČKO IZVJEŠĆE ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU ZA I. tromjesečje 2022. godine
vrste predmeta na početku razdoblja primljeno riješeno neriješeno
predmeti sudaca istrage (Kir, Kir-t, Kir-d, Kir-eun, Kir-eu, Kir-ž, Kir-Us, Kir-t-Us, Kir-Rz, Kir-t-Rz, Kir-EPPO, Kir-t-EPPO) 168 1172 1205 135
optužna vijeća (Kov, Kov-Us, Kov-Rz, Kov-iz, Kovm, Kov-EPPO) 59 43 49 53
kazneni predmeti prvog stupnja (K, K-Us, K-Rz, Km, Kmp, Kzd, Kim, K-EPPO) 250 79 84 245
izvanraspravna vijeća - prvi stupanj (Kv I, Kv I-Us, Kv I-Rz, Kv-eun, Kv-eu, Kvm, Kv I-EPPO, Kv-t-EPPO) 148 167 172 143
kazneni predmeti drugog stupnja (Kž, Kž-Us, Kž I, Kžm, Kžmp, Kžzd, Kzp II) 274 469 478 265
izvanraspravna vijeća - drugi stupanj (Kv II, Kv-t, Kv II-Us, Kv-t-Us, Kv II-Rz, Kv II-EPPO, Kv-t-EPPO) 343 536 504 375
predmeti izvršavanja kazni zatvora (Ik I, Ik I ozmz m, Ik I ozmz mp, Ik I zd, Ikž, Ikr) 1256 448 1113 591
građanski predmeti prvog stupnja (R1, Gzp II, P) 54 102 126 30
građanski predmeti drugog stupnja (Gž, Gžn, Gž R, Gž Ovr, Gž Zk, Gž Ob, Gž Ovr Ob) 4984 3019 2941 5062
UKUPNO 7536 6035 6672 6899
STATISTIČKO IZVJEŠĆE ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU ZA II. tromjesečje 2022. godine
vrste predmeta na početku razdoblja primljeno riješeno neriješeno
predmeti sudaca istrage (Kir, Kir-t, Kir-d, Kir-eun, Kir-eu, Kir-ž, Kir-Us, Kir-t-Us, Kir-Rz, Kir-t-Rz, Kir-EPPO, Kir-t-EPPO) 135 1124 1094 165
optužna vijeća (Kov, Kov-Us, Kov-Rz, Kovm, Kov-EPPO) 53 59 46 66
kazneni predmeti prvog stupnja (K, K-Us, K-Rz, Km, Kmp, Kzd, Kim, K-EPPO) 245 54 67 232
izvanraspravna vijeća - prvi stupanj (Kv I, Kv I-Us, Kv I-Rz, Kov-iz, Kov-Us-iz, Kv-eun, Kv-eu, Kvm, Kv I-EPPO, Kv-t-EPPO) 143 179 195 127
kazneni predmeti drugog stupnja (Kž, Kž-Us, Kž I, Kžm, Kžmp, Kžzd, Kzp II) 265 446 420 291
izvanraspravna vijeća - drugi stupanj (Kv II, Kv-t, Kv II-Us, Kv-t-Us, Kv II-Rz, Kv II-EPPO, Kv-t-EPPO) 375 469 450 394
predmeti izvršavanja kazni zatvora (Ik I, Ik I ozmz m, Ik I ozmz mp, Ik I zd, Ikž, Ikr) 591 489 521 559
građanski predmeti prvog stupnja (R1, Gzp II, P) 30 124 117 37
građanski predmeti drugog stupnja (Gž, Gžn, Gž R, Gž Ovr, Gž Zk, Gž Ob, Gž Ovr Ob) 5062 3097 2694 5465
UKUPNO 6899 6041 5604 7336
STATISTIČKO IZVJEŠĆE ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU ZA III. tromjesečje 2022. godine
vrste predmeta na početku razdoblja primljeno riješeno neriješeno
predmeti sudaca istrage (Kir, Kir-t, Kir-d, Kir-eun, Kir-eu, Kir-ž, Kir-Us, Kir-t-Us, Kir-Rz, Kir-t-Rz, Kir-EPPO, Kir-t-EPPO) 165 1211 1142 234
optužna vijeća (Kov, Kov-Us, Kov-Rz, Kovm, Kov-EPPO) 66 68 55 79
kazneni predmeti prvog stupnja (K, K-Us, K-Rz, Km, Kmp, Kzd, Kim, K-EPPO) 232 84 74 242
izvanraspravna vijeća - prvi stupanj (Kv I, Kv I-Us, Kv I-Rz, Kov-iz, Kov-Us-iz, Kv-eun, Kv-eu, Kvm, Kv I-EPPO, Kv-t-EPPO) 127 178 202 103
kazneni predmeti drugog stupnja (Kž, Kž-Us, Kž I, Kžm, Kžmp, Kžzd, Kzp II) 291 442 353 380
izvanraspravna vijeća - drugi stupanj (Kv II, Kv-t, Kv II-Us, Kv-t-Us, Kv II-Rz, Kv II-EPPO, Kv-t-EPPO) 394 479 550 323
predmeti izvršavanja kazni zatvora (Ik I, Ik I ozmz m, Ik I ozmz mp, Ik I zd, Ikž, Ikr) 559 451 265 745
građanski predmeti prvog stupnja (R1, Gzp II, P) 37 98 96 39
građanski predmeti drugog stupnja (Gž, Gžn, Gž R, Gž Ovr, Gž Zk, Gž Ob, Gž Ovr Ob) 5465 2617 2457 5625
UKUPNO 7336 5628 5194 7770
STATISTIČKO IZVJEŠĆE ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU ZA IV. tromjesečje 2022. godine
vrste predmeta na početku razdoblja primljeno riješeno neriješeno
predmeti sudaca istrage (Kir, Kir-t, Kir-d, Kir-eun, Kir-eu, Kir-ž, Kir-Us, Kir-t-Us, Kir-Rz, Kir-t-Rz, Kir-EPPO, Kir-t-EPPO) 234 1273 1282 225
optužna vijeća (Kov, Kov-Us, Kov-Rz, Kovm, Kov-EPPO) 79 96 108 67
kazneni predmeti prvog stupnja (K, K-Us, K-Rz, Km, Kmp, Kzd, Kim, K-EPPO) 242 98 106 234
izvanraspravna vijeća - prvi stupanj (Kv I, Kv I-Us, Kv I-Rz, Kov-iz, Kov-Us-iz, Kv-eun, Kv-eu, Kvm, Kv I-EPPO, Kv-t-EPPO) 103 208 220 91
kazneni predmeti drugog stupnja (Kž, Kž-Us, Kž I, Kžm, Kžmp, Kžzd, Kzp II) 380 352 321 411
izvanraspravna vijeća - drugi stupanj (Kv II, Kv-t, Kv II-Us, Kv-t-Us, Kv II-Rz, Kv II-EPPO, Kv-t-EPPO) 323 625 657 291
predmeti izvršavanja kazni zatvora (Ik I, Ik I ozmz m, Ik I ozmz mp, Ik I zd, Ikž, Ikr) 745 459 113 1091
građanski predmeti prvog stupnja (R1, Gzp II, P) 39 97 98 38
građanski predmeti drugog stupnja (Gž, Gžn, Gž R, Gž Ovr, Gž Zk, Gž Ob, Gž Ovr Ob) 5625 2653 3206 5072
UKUPNO 7770 5861 6111 7520