Općinski sud u Sesvetama

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. - -
2018. - -
2019. 0 2.857 2.880 928 100,81% 118
2020. 928 3.064 2.461 1.526 80,32% 226
2021. 1.526 3.084 2.952 1.662 95,72% 205